BT-150 型号折边机的使用领域


各种零件 工业用弹簧 接触件


幻灯片 19张图

幻灯片 23张图
     
夹子和卡圈 罩子和盖板 特殊设计零件

幻灯片14张图

幻灯片 15张图

幻灯片 11张图
     
适合:
工具制造—电子行业—医学技术—薄板加工—设备制造—建模

[打印本页]

  
 
 

(c) p3systems